Il-Prattika u l-Politika tal-Kultura...Maltija, Mediterranja u Ewropea - Taħdita minn Dr Karsten Xuereb organizzata minn Philosophy Sharing Malta.

Il-kultura hija parti mill-ħajja tagħna. Irridu jew ma rridux nipprattikawha ġurnata wara l-oħra mingħajr ma nagħtu kas... għax imdorrijin. Imma l-kultura kif tiġi rregolata? 

Dr Karsten Xuereb se jkun qed jiddiskuti b'mod analitku l-kultura u l-politika kulturali (cultural policy), u kif dawn jiġu pprattikati llum il-ġurnata f'Malta. Dr Xuereb se jkun qed jesplora ir-relazzjoni bejn il-kultura, il-politika u l-ekonomija b'referenza partikolari għall-governanza u l-interpretazzjoni tal-wirt kulturali kif ukoll l-impatt tat-turiżmu fuq l-espressjoni tal-kultura Maltija.

Dr Xuereb se jfiehem dan kollu billi juża eżempji prattiċi u riflessjonijiet fuq il-governanza tal-kultura.

It-Taħdita ser issir fiċ-Ċentru tal-Volontarjat (Valletta Voluntary Centre), 181, Triq Melita, Valletta, nhar l-Erbgħa 1 ta' Awissu bejn is-19.00 u t-20.30.

KULĦADD MISTIEDEN
DĦUL B'XEJN
M'hemmx bżonn ta' booking, imma l-postijiet huma limitati.

Talks held by Philosophy Sharing Malta are free of charge.


Courses held by the organization have a small fee. See below for more details:

               Members of the foundation, registered students, and senior citizens only                 contribute €15 for courses held.  

               Non-members: €25

               Course and membership combined: €20.


For more information, phone 77051564.

Click on the icon to visit the website of the International Federation of which the Foundation is a member

We are situated in MALTA (Europe).
Click
here to get to know our country.

Click on the image to visit the Wikipedia 'Philosophy in Malta' page

Follow us on

Follow our YouTube channel by clicking here

See the Foundation's Strategic Plan 2018-20

(click on image above)