Annual Conference 2019

Registration for Philosophy Sharing Annual Conference can be done through the link.

Kors
It-Tnejn 18 ta' Frar - It-Tnejn 4 ta' Marzu, 2019

Spiss nitħaddtu fuq memorja u fuq identità iżda ma nirriflettux biżżejjed biex insiru nafu min aħna, minn fejn ġejna u għalfejn inġibu ruħna kif fil-fatt nagħmlu. Wisq anqas naħsbu fejn se mmorru bħala nazzjon li suppost naqsmu l-istess imgħoddi, preżent u futur. Ebda kommunità ma tista’ verament issib lilha nfisha mingħajr ma tieħu r-responsabbiltà tal-imgħoddi tagħha. Fil-każ ta’ Malta l-kolonjaliżmu fasslilna dak li sirna llum, bosta drabi b’tiswir imbagħbas tal-identità.

Dan seta’ jsir bl-appoġġ ta’ taqsimiet tas-soċjetà li raw sa mneħirhom, li fittxew x’jaqblilhom. Xhieda ta’ dan kollu hi l-mentalità kolonjali li fadlilna, l-memorja fl-ispazju pubbliku okkupat mill-barrani u idea mċajpra ta’ kif nipproġettaw lilna nfusna lill-barrani. Missirijietna żbaljaw? Aħna nazzjon komplut? Il-Knisja għenet jew fixklet?

Dan il-kors mifrux fuq ħames gimgħat jipprova jwieġeb u jissostanzja fuq bazi ta’ riċerka filosofika-soċjali-storika u fatti viżwali.

L-interess ta’ Charles Xuereb fil-memorja kollettiva u l-identità imur lura għaż-żmien li kien jgħallem il-Franċiż. Wara M.Sc fil-Media Management mill-Università ta’ Stirling, huwa ħa d-dottorat mill-Università ta’ Malta (fl-Istitut tal-Istudji Maltin) b’teżi fuq l-identità Maltija bil-perjodu Franċiż bħala l-isfond tal-istudju tiegħu. Huwa seta’ jagħmel dan bis-saħħa ta’ karriera t’aktar minn 45 sena ta’ xandir edukattiv u ġurnalistiku peress li l-media, l-edukazzjoni u l-kitba kienu l-istrumenti ewlenin li ffurmaw il-memorja tan-nazzjon f’dawn l-aħħar żewġ sekli waqt li Malta kienet ikkolonizzata mill-Imperu Brittaniku.

Imwieled fl-1948, Dr. Xuereb huwa prodott tal-perjodu ta’ wara l-gwerra iddominat mill-imperu li kien qed imajna u li wassal għall-indipendenza ta’ Malta fl-1964. Fl-2011 Xuereb irċieva t-titlu prestiġġjuż ta’ Chevalier de la Légion d’Honneur mir-Repubblika Franċiża għall-ħeġġa kontinwa tiegħu sabiex jippromwovi l-kultura Franċiża f’Malta.


Dr. Xuereb jillekċerja l-Università ta’ Malta.

Philosophical Discussion through Movies:
Sunday 17th February, 2019

Philosophy Sharing Malta will be screening the movie Her, directed and produced by produced by Spike Jonze.

Her is a 2013 American romantic science-fiction drama film. A sensitive and soulful man earns a living by writing personal letters for other people. Left heartbroken after his marriage ends, Theodore (Joaquin Phoenix) becomes fascinated with a new operating system which reportedly develops into an intuitive and unique entity in its own right. He starts the program and meets "Samantha" (Scarlett Johansson), whose bright voice reveals a sensitive, playful personality. Though "friends" initially, the relationship soon deepens into love.

The event will take place at the Malta Voluntary Centre, 181 Melita Street Valletta on Sunday 17th February 2019 at 4:00 pm. A discussion about the movie will follow and will be moderated by Gilbert Ross.

The link to the trailer can be found on the following link https://www.youtube.com/watch?v=dJTU48_yghs

Courses held by the organization have a small fee. See below for more details:

               Members of the foundation, registered students, and senior citizens only                 contribute €15 for courses held.  

               Non-members: €25

               Course and membership combined: €20.


Talks held by Philosophy Sharing Malta are free of charge.  


For more information, phone 77051564.

Click on the icon to visit the website of the International Federation of which the Foundation is a member

We are situated in MALTA (Europe).
Click
here to get to know our country.

Click on the image to visit the Wikipedia 'Philosophy in Malta' page

Follow us on

Follow our YouTube channel by clicking here

See the Foundation's Strategic Plan 2018-20

(click on image above)