Kors
It-Tnejn 7 ta' Jannar - It-Tnejn 4 ta' Frar 2019

Meta Dr Cassar ppreżenta dan is-suġġett f’waħda mit-taħditiet li l-Philosophy Sharing Foundation ittella’ ta’ kull xahar, tant kien hemm konkorrenza tajba li saret taħdita oħra ftit żmien wara. Għal darba oħra r-rispons kien tajjeb ħafna, b’kamra mbullata bin-nies, tant li ħarġet l-idea li din it-tema tiġi żviluppata f’kors ta’ ħames lekċers.

Dr Cassar ħa jinvestiga kif il-filosofija tħares lejn l-emozzjonijiet u s-sentimenti, kif il-filosofi matul iż-żminijiet irrelataw mas-sentimenti tagħhom u jsaqsi jekk aħniex iddestinati li nkunu skjavi għall-emozzjonijiet tagħna.

Max Cassar studja l-Filosofija fl-Università ta’ Malta fejn iggradwa fl-1979. Huwa kompla l-istudju tiegħu permezz ta’ Post-Graduate Certificate in Education sentejn wara. Dr Cassar kompla jistudja l-Italja id-dottorat fil-Psikoloġija mill-Università ta’ Padova u kompla jistudja it-Teoloġija fl-Istituto di Liturgia Pastorale f’Padova.

Huwa għallem il-Filosofija fil-G.F. Abela Upper Lyceum u fil-Paolino Vassallo Upper Lyceum f’Raħal Ġdid. Preżentament jgħallem il-Filosofija u r-Reliġjon fil-Giovanni Curmi Higher Secondary School, in-Naxxar. Dr Cassar huwa lettur part-time fl-Università ta’ Malta fejn jillekċerja fil-Psikoloġija fil-Fakulta' għat-Tisħiħ tas-Socjeta'.

L-interessi prinċipali tiegħu huma fil-Filosofija, fit-Teoloġija u fil-Psikoloġija u fl-interazzjonijiet u l-influwenzi tagħhom. Fl-2010 ġie nnominat bħala Membru fil-Bord tad-Direzzjoni tal-Istitut Agostinjan f’Malta.

Dr Cassar huwa d-Direttur ta’ Philosophy Sharing Foundation f’Malta.

Public Talk:
Wednesday 9th January, 2019

Dr Alfred Quintano will be discussing the ethical implications related to tourism and the sharing economy.

The talk will be delivered in ENGLISH and it will take place at the Volunteer Centre, 181, Melita Str., Valletta, on the 9th of January, 2019, between 18.30 and 20.00.

Everyone is invited.
The event will be free of charge.

Annual Conference 2019

Courses held by the organization have a small fee. See below for more details:

               Members of the foundation, registered students, and senior citizens only                 contribute €15 for courses held.  

               Non-members: €25

               Course and membership combined: €20.


Talks held by Philosophy Sharing Malta are free of charge.  


For more information, phone 77051564.

Click on the icon to visit the website of the International Federation of which the Foundation is a member

We are situated in MALTA (Europe).
Click
here to get to know our country.

Click on the image to visit the Wikipedia 'Philosophy in Malta' page

Follow us on

Follow our YouTube channel by clicking here

See the Foundation's Strategic Plan 2018-20

(click on image above)