International Federation of Philosophical Societies (FISP)
Member of the

Philosophy Sharing Foundation

The mission of Philosophy Sharing is
to bring together philosophy enthusiasts;
to inspire, strengthen and
promote philosophical activity
in the Maltese Islands;
and to contribute towards society
through Philosophy

Home

Based on the philosophical works of Emmanuel Levinas and Jacques Derrida, the presentation will explore a paradigm that has the potential to transform the encounter with the other into an educational experience. The presentation will introduce its argument by first critiquing the use of the paradigm of inclusion as an inadequate means to motivate engagement with the other. The critique will assert that inclusion lacks the philosophical impetus to instigate the self to engage with the other as agent, and thus can (ironically) lead to exclusion. As an alternative, the presentation will propose ‘hospitality’ as a paradigm that has the potential of developing the encounter with the other into an educational occasion. One aspect of hospitality that will be identified as an impetus that transforms the encounter with the other into an educational experience is the concept of sanctuary. Thus, sanctuary will be perceived as a dialogical space through which the self and the other share their otherness within a safe and dialogical space.

Follow the video of Malta's 2017 Annual Philosophy Lecture by clicking on the icon on the left.

Niccolò Machiavelli (1469–1527) għandu fama ħażina minħabba li jitqies bħala l-proponent ewlieni tal-‘makkjavelliżmu’. Din il-kelma saret sinonima għall-manipulazzjoni, il-tqarriq u l-isfruttament li xi nies bla skruplu jużaw biex jilħqu l-għanijiet ta’ moħħhom, kemm jekk fuq livell personali kif ukoll jekk fuq livell politiku.

Għalkemm il-makkjavelliżmu huwa l-aktar xaqliba magħrufa tal-ħsieb ta’ dan il-filosu, storiku, politiku, diplomatu, umanista u kittieb kbir Taljan, żgur li ma jistax jitqies bħala l-ġabra kollha ta’ kulma ħaseb, ħaddan u kiteb. Il-filosofija ta’ Machiavelli, partikularment dik politika, hija ħafna aktar wiesgħa, profonda u għanja mill-makkjavelliżmu li spiċċa marbut ħaġa waħda ma’ ismu, jew imqar hekk negattiva u, għal ħafna, immorali. Dan il-kors qasir huwa maħsub biex jgħin fl-għarfien u l-apprezzament ta’ Machiavelli fl-aspetti kollha tiegħu. Fil-kors nistħarrġu min kien Machiavelli fil-kunest tar-Rinaxximent Taljan, x’sehem ta f’oqsma bħal tal-arti, ir-reliġjon, ix-xjenza, l-etika u l-politika, għala u kif inhu marbut mal-makkjavelliżmu, x’kienu l-prinċipji ewlenin tal-filosofija tiegħu, u kif jista’ Machiavelli jkun ta’ għajnuna għall-ħsieb u l-azzjoni tagħna llum.

Click on the icon to visit the website of the International Federation of which the Foundation is a member

We are situated in MALTA (Europe).
Click
here to get to know our country.

Click on the image to visit the Wikipedia 'Philosophy in Malta' page

Follow us on

Follow our YouTube channel by clicking here