Philosophy Sharing Foundation

The mission of Philosophy Sharing is
to bring together philosophy enthusiasts;
to inspire, strengthen and
promote philosophical activity
in the Maltese Islands;
and to contribute towards society
through Philosophy

Home

.....

Featured article

L-Edukazzjoni għad-

Demokrazija u l-Ġustizzja Soċjali


by Prof. Carmel Borġ

 

Hekk kif is-sistemi edukattivi qegħdin iwieġbu b’aktar ħeġġa u effiċjenza għall-ekonomija globali, it-twarrib tal-ħsieb kritiku għandu l-effett li jmewwet l-aptit u l-ħila taċ-ċittadini li jiskopru l-verità dwar il-ħtif tal-ġid u l-poter, l-akbar theddida għad-demokrazija u l-ġustizzja soċjali. Fil-kuntest tal-kitba tal-intellettwali u attivist Brażiljan Paulo Freire (1921-1997), u permezz ta’ pedgoġija djalogali, il-parteċipanti ta’ dan il-kors se jirriflettu dwar il-potenzjal u l-limiti tal-proċess edukattiv bħala strument ta’ liberazzjoni, emanċipazzjoni u trasformazzjoni. 

INFORMAZZJONI:

Jekk tixtieq tkun taf kif l-edukazzjoni tista ssarraf f'attiviżmu għad-demokrazija u l-ġustizzja soċjali, dan huwa kors uniku li ma ssib imkien bħalu offrut lill-pubbliku ġenerali fil-gzejjer Maltin. Għaldaqstant il-Fondazzjoni Philosophy Sharing kburija li se torganizza dan il-kors, mogħti minn espert fil-qasam għall-publiku. 

Il-kors se jsir kull nhar ta' Tnejn mill-14 ta' Novembru sat-12 ta' Diċembru, dejjem mis-6.30pm sat-8pm. Il-post huwa Volunteer Centre, Valletta, fit-triq Melita (qrib ta' Kastilja). 

Jekk inti student jew membru tal-Fondazzjoni, il-kontribuzzjoni hija dik ta' €15. Jekk le, hija ta' €30. 

Narawk! 
 

 This article was submitted by
Prof. Carmel Borg

in preparation for philosophy course

which will take place at MCVSValletta,

on every Monday starting from the 14th of 

November  and ending on the 

12th of December 2016.


The views expressed in this article are those of the

 author and do not necessarily reflect the position

or policy of ‘Philosophy Sharing’.

Visit the Wikipedia 'Philosophy in Malta' page

We are situated in MALTA (Europe).
Click
here to get to know our country.

 

Be sure not to miss our
next upcoming activities:

Wednesday 1 February 2017
6.30pm - 9.00pm
Luciano Restaurant, Valletta

and

Friday 2 December 2016

7.30pm - 9.00pm


Circolo Gozitano,

Adrian Dingli Street,

Victoria, Gozo


Follow us on

Follow our youtube channel by clicking here